IBT 502 519 559 ibt@onet.pl

  PROJEKT         KIEROWNIK BUDOWY         KOMINIARZ           ELEKTRYK          ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE 

                                               WOJ. MAZOWIECKIE                            WOJ. LUBELSKIE

                                                                           IBT    502 519-559    ibt@onet.pl


ZAKRES  USŁUG:

I. PROJEKT  PRZYŁĄCZA  I  INSTALACJI 
 1. wodociągowej
 2. kanalizacyjnej
 3. gazowej
 4. centralnego ogrzewania
 5. wentylacyjnej
 6. elektrycznej
 7. przeciwpożarowej
 
 > Na etapie wykonawstwa istnieje możliwość sprawowania funkcji Kierownika Budowy.

 > Odbiór instalacji gazowej potwierdzony protokołem szczelności dla Gazowni. 


II. KOMINIARZ
 1. odbiór przewodów kominowych potwierdzony protokołem do Nadzoru Budowlanego , Gazowni , Ubezpieczenia

 2. okresowa kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych


III. ELEKTRYK
 1. odbiór instalacji elektrycznej potwierdzony protokołem do Nadzoru Budowlanego , Zakładu Energetycznego , Ubezpieczenia 

 2. okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznej oraz pomiary instalacji potwierdzone protokołem


IV.ŚWIADECTWO  ENERGETYCZNE  I  CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA  BUDYNKU
 1. świadectwo energetyczne budynku / lokalu
 2. analiza systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię (Rozp.MTBiGM z dn.21.06.2013)-wymagane do uzyskania pozwolenia
     na budowę 

 3. analiza maksymalnej wartości wskaźnika EP oraz współczynnika U dla przegród budowlanych (Rozp.MTBiGM z dn.05.07.2013) -
     wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę 

 4. audyt energetyczny
 5. kontrola sprawności działania systemu ogrzewania


V. KONTROLA  STANU  TECHNICZNEGO  INSTALACJI  I  URZĄDZEŃ  SŁUŻĄCYCH  OCHRONIE  ŚRODOWISKA
 1. wodociągowej
 2. kanalizacyjnej
 3. centralnego ogrzewania z oceną efektywności energetycznej systemu
 4. wentylacyjnej
 5. gazowej
 6. elektrycznej
 7. przeciwpożarowej


ZAPRASZAM:
Bogdan Talarek
ul.F.Chopina 4
08-400 Garwolin

502 519-559
ibt@onet.pl
Copyright Nazwa.pl